Investeringsfilosofi och vår best practice.

Vi letar efter verksamheter med tillväxtpotential som söker en eller flera av våra kompetenser och resurser, där vi som investerare kan göra skillnad. Vi föredrar att göra investeringar som följs av operativt commitment där vi bidrar med vår tid och kompetens för att realisera affärsmöjligheter och/eller göra turn arounds.

När vi gjort vår investering tenderar vårt fokus därefter att hamna på en eller flera av nedan punkter.

  1. Att med kunden i fokus bygga upp en högkvalitativ säljprocess.
  2. Att med medarbetaren i fokus bygga upp en stark organisation.
  3. Att med ekonomiska KPI’er bygga upp en vattentät styrning för lönsam tillväxt.

Men oavsett vart vårt fokus hamnar jobbar vi alltid utifrån tre centrala modeller:

Det goda ledarskapet

Ledarskapet ska fokusera på att bygga en stabil struktur, göda en lösningsfokuserad kultur och utbilda till proaktivt beteende och yppersta kompetens.

Prestation

Alla delar av verksamhet ska fokusera på att upprätthålla optimala nivåer på kvalitet och kvantitet och samtidigt prioritera rätt aktiviteter för att på så vis prestera rätt.

Kundplattform

Organisationens marknads- och säljplaner byggs utifrån en önskad kundplattform med rätt uppnådd mix av marknadspotential, kundpotential och lojalitetspotential.